Kosmologi merujuk kepada bidang astronomi yang mengkaji asal usul, binaan skala besar dan evolusi alam semesta. Ahli astronomi membina model alam semesta menggunakan matematik dan membandingkannya dengan apa yang diketahui tentang alam semesta. Terdapat dua model terkenal yang cuba menjelaskan tentang alam semesta, iaitu Model Letupan Besar (Big Bang Model) dan Model Keadaan Mantap (Steady...