Lukhman Abdul Taib

Lukhman Abdul Taib

Seorang pelajar Sarjana Sains (Sains Teoritikal dan Pengkomputeran), di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Matematik (Kepujian) dari universiti yang sama.