SHARE

Oleh: Prof. Madya Dr. Rahimi M Yusop
School of Chemical Sciences and Food Technology
Fakulti Sains & Teknologi
Universiti Kebangsaan Malaysia

Dua cabaran terbesar di abad ini ialah perubahan iklim akibat pemanasan global dan penyusutan sumber tenaga berasaskan bahan api fosil. Penyumbang utama kepada perubahan iklim ini disebabkan oleh pengumpulan gas karbon dioksida (CO2) berlebihan di atmosfera yang berpunca daripada aktiviti perindustrian, kenderaan bermotor, penjanaan tenaga elektrik, serta pelbagai industri berkaitan.

Bagi industri penerokaan minyak dan gas khususnya, COyang terkumpul akan dilepaskan ke atmosfera atau disuntik semula ke dalam telaga minyak. Sehingga kini, tiada laporan berkenaan penggunaan CO2  sebagai bahan mula untuk penghasilan tenaga ataupun bahan kimia yang diusahakan secara komersial. Kekangan ini adalah disebabkan oleh sifat COyang amat stabil dan hanya boleh ditukar atau dipecahkan pada suhu setinggi 3500oC.

Gas metana (CH4) yang diperolehi dari telaga gas kebiasaannya mengandungi gas COdi antara  5%-70%. Kebiasaannya, CO2 akan dipisahkan daripada CH4 dengan menggunakan teknologi membran yang memerlukan kos yang tinggi. CH4 kemudiannya akan digunakan sebagai sumber tenaga atau digunakan untuk menghasilkan bahan kimia. CO2 yang telah dipisahkan biasanya disuntik semula ke dalam telaga gas dengan kos agak tinggi (USD2.5-3.0/1,000 kaki kubik CO2) atau secara mudah dilepaskan ke atmosfera.

Dari kiri: Prof. Madya Dr. Rahimi M. Yusop, Prof. Dr. Mohd. Ambar Yarmo dan Dr. Witsarut Thungsuntonkhun (CEO MTJA)

Baru-baru ini, penyelidik dari Kumpulan Penyelidikan Mangkin di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang diketuai oleh Prof. Dr. Mohd Ambar bin Yarmo telah menemui satu kaedah untuk menukarkan CO2 kepada CHsecara berkesan dan praktikal melalui proses pemangkinan termo. Penemuan ini memberikan impak yang besar dalam aplikasi CO2 terutamanya bagi industri minyak dan gas. Proses ini mempunyai beberapa kelebihan, iaitu dapat menjana pendapatan dengan meningkatkan peratus penghasilan CH4, mengurangkan kos operasi tanpa menggunakan teknologi membran dan proses penyuntikan kembali COke dalam telaga, serta mengelakkan pelepasan CO2 terus ke atmosfera.

Penemuan ini telah menarik minat pihak Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA) dengan menganugerahkan geran penyelidikan bernilai RM13.89 juta pada 28 September 2017. Melalui geran ini, hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kekayaan disamping mengurangkan paras CO2 di atmosfera dan sekali gus dapat mengurangkan risiko perubahan iklim serta pemanasan global.

 

Proses penukaran Karbon Dioksida kepada gas Metana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge