Sensor dan Aktuator MEMS Perkembangan & Kegunaan

RM40.00

Category:

Description

 

  • 2018. ISBN 9789674126681
  • (kulit lembut). 293 halaman 
  • Burhanuddin Yeop Majlis (sunt.)

 

Sistem mikroelektromekanik (MEMS) secara nanoelektronik merupakan tema utama penyelidkan di Institut Kejuruteaan Mikro dan Nanoelektronik, sejak penubuhan institute pada 2002. Penyelidikan yang melibatkan MEMS termasuk sensor, akuator dan struktor mikro yang mempunyai kegunaan dalam bidang automotif, radio frekuensi, elektronik consumer dan bioperubatan. MEMS yang mempunyai julat struktornya dalam skala mikro atau 10-6 meter, manakala, NEMS iaitu sistem nano elektromekanik untuk sklar nano 10-9 meter. Buku ini memaparkan hasil penyelidikan yang dialkukan dan bidang kepakaran yang terdapat di IMEN iaitu, MEMS dan nanoelektronik serta lain-lain yang berkaitan termasuk semikonduktor, pengkapsulan atau pekej peranti MEMS dan litar bersepadu. Tajuk-tajuk dalam buku ini disumbangkan oleh felo-felo serta mantan siswazah IMEN yang sedang berkhidmat di dalam dan luar UKM. Tulisan dalam buku ini memberi faedah kepada pembaca dalam bidang mikroelektronik, MEMS, dan pekej semikonduktor, terutama para siswazah dalam bidang tersebut.

Berikan Komen Anda Di Sini