Tag: Memahami Higgs Boson

Zarah Higgs – Hadiah Nobel Fizik 2013

Zarah Higgs – Hadiah Nobel Fizik 2013

                                                               Francoise Englert & Peter Higgs   Oleh Prof Datuk Dr Roslan Abdul Shukor MENGAPA objek dalam dunia ini mempunyai ...

Memahami Zarah Higgs-Boson

Memahami Zarah Higgs-Boson

Sumber (http://public.web.cern.ch/public) Oleh : Prof Madya Dr.Hishamuddin Zainuddin Timbalan Pengarah Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM), Universiti Putra Malaysia Minggu lalu pada ...